השירותים שלנו

יעוץ נגישות השירות

 • סקרי נגישות
 • כתיבת נהלים
 • ליווי ויעוץ להנגשה
 • יעוץ להנגשת מידע

הדרכות נגישות השירות

 • הדרכות נגישות חוויתיות
 • לומדות נגישות השירות
 • הנחיית קורסי רכזי וממוני נגישות

נגישות לאינטרנט

 • יעוץ להנגשת אתרי אינטרנט
 • בדיקות נגישות לאתרים
 • אישור נגישות לאתרים
 • הדרכות למפתחים ועורכי תוכן

הנגשת מסמכים

המרכז להנגשת מידע של תבונה ונגישות טכנולוגיות מספק את כל הפתרונות להנגשת מסמכים לארגונים. המרת PDF, WORD,  EXCEL Power Point לקבצים נגישים מוכנים להעלאה לאתר.

מצא את העיצוב המדויק שאתה צריך

תצמד לזמן ולתקציב, ועדיין תקבל את השירות המקצועי ביותר.

מחירים

$49

כסף

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. 

$79

ברונזה

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. 

$99

זהב

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך.