הדרכות נגישות לאינטרנט

בניית סביבה נגישה, שבה מוצרים ושירותים נגישים, היא תורה שלמה.
כל חיינו המקצועיים התרגלנו לחשוב על הלקוחות המשתמשים בשירותים טכנולוגיים כעל "ישויות סטנדרטיות" דומות זו לזו כמעט לגמרי – "המשתמש הממוצע". הנחנו לגבי המשתמשים שורה של הנחות, שאם נבחן את התאמתן לאנשים בשר-ודם, או אפילו לעצמנו, נמצא שהן אינן מתקיימות באדם אחד אלא לעתים נדירות.

תפיסת הנגישות מחייבת למידה שיש בה הרחבה של דפוסי החשיבה, היכרות עם קשת היכולות והצרכים האנושיים, הכרת ההבדלים בין בני-האדם ושינוי התפיסה המונחת ביסוד הבניית סביבות טכנולוגיות המיועדות לכלל האנשים.

הדרכות נגישות הן, אם כן, לימוד של שפה וחשיבה רחבות ומכלילות. הדרכות נגישות מבטיחות הבנה של התחום ויכולת לתחזק בצורה טובה את רמת הנגישות של מוצרים ושירותים קיימים, כמו גם ליצור פתרונות נגישים בעתיד.

הדרכות הנגישות שלנו:

  • הרצאת מבוא וסדנה אינטראקטיבית לכל הצוות ולמנהלים
  • הדרכת נגישות אתרים למפתחים
  • הכשרה לבודקים
  • הדרכה להנגשת מסמכים
  • הדרכת נגישות למעצבים גרפיים